Vi kan gledelig melde om  at det allerede er solgt 4 leiligheter i prosjektet. I tillegg har vi fått rammetillatelse og godkjenninng av prosjektet i kommunen. Dette lover bra for en tidlig oppstart av byggearbeidene og at innflytting blir som planlagt 4. kvartal 2018.

Eiendomsmegler 1 arrangerer visning på tomta 26. juni kl. 17.30-18.30. Vi ønsker alle interesserte velkommen til å komme og se på den flotte beliggenheten!

Det har blitt laget en modell av Bjørnstadsvingen.

Modellen står nå hos Eiensomsmegler 1 i Lier. Ta gjerne en tur til meglerkontoret og få mer informasjon om prosjektet!

 

Eiendomsmegler 1 BV                                    Utbygger: GE Røyken Terasse AS

Richard Veum, tlf: 959 66 687                       

e-post: richard.veum@em1.no

 

Se usbl.no for mer informasjon om hvordan du kan bli medlem.

Følg prosjektet på bjornstadsvingen.no og Facebook/Bjørnstadsvingen.