Med en løsning levert av Smartly kan du styre alle viktige funksjoner i leiligheten, lys, varme, ventilasjon, dørlåser, solskjerming, alarm osv. fra din egen telefon eller et eget kontrollpanel. 

Vi inviterer til et informasjonsmøte om denne spennende teknologien, og om prosjektet generelt. 

Tid: Tirsdag 20. februar kl 18.00 
Sted: Jonas B Gundersen, Bragernes Torg 8

Husk å melde i fra på gallerietdrammen.no eller til megler at du kommer på møtet, på grunn av begrenset plass.

Meld deg på informasjonsmøte her