Byggeprosjektet fikk hederlig omtale ved Byggeskikkprisen i 2013; 
“Boligkomplekset i Nedr Storgt 32 er et spennende eksempel på byboliger med svalgangsleiligheter og rekkehus i et relativt kompakt kvartal. Terrengfallet på tomta er fint utnyttet i planløsning og fasader, og variasjon i byggehøyde fra to til fem etasjer er løst på en god måte. Bebyggelsen har fine dimensjoner og god variasjon i arkitetonisk uttrykk. Materialvalgene gir en avdempet og god frgepalett. Bevaring av to større trær gir kvlitet til uteområdet mot vest og til gateløpet. Uteomårdene er ikke store, men både det indre gårdsrommet, forhagen mot vest og den felles takterrassen gir fine møteplasser. Opparbeidelse av dekker, beplantning og møblement i fellesarealene har høy kvalitet.”